„Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020”

proform.usv.ro

"Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe"

"Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților – ProForm"

POCU/379/6/21/124981

Date de contact

Beneficiar: Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

Adresa: Str. Universității, nr. 13, Suceava, 720229, jud. Suceava, România

Manager de proiect: Șef lucrări dr. ing. Iuliana CHIUCHIȘAN

Birou: Clădire C 304

Nr. telefon: +40230 522 978 int. 178

Pagina web proiect: proform.usv.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați www.fonduri-ue.ro

Uniunea Europeana
Guvernul Romaniei